Czas szkolenia psa to okres, w którym człowiek i pies poznają wzajemnie swoje zwyczaje, możliwości, oraz reguły obowiązujące w świecie ludzi i w świecie psów, a także metody wpływania na siebie i sposoby porozumiewania się. Szkolenie psa to przygotowanie do zgodnego życia pod jednym dachem. W trakcie szkolenia kursant dowiaduje się... jak nauczyć i uczy swojego psa wykonywania poleceń: reagowania na imię, siad, waruj, przywołanie „do mnie”, zostaw, przynieś, zostań w postawie siad, jak egzekwować spokojne powitania z domownikami i gośćmi i oduczyć psa skakania na ludzi, jak rozwiązać problem z ciągnięciem na smyczy (chodzenia na luźnej smyczy), jak interpretować sygnały mowy ciała psów. Istnieje możliwość dostosowania programu szkolenia do Twoich potrzeb. W takim przypadku ilość spotkań oraz koszt są uzgadniane indywidualnie.

Szkolenie pozytywne - nagradzanie w zamian za spełnienie oczekiwań ale również konsekwentne pozostawianie bez nagród tych zachowań, które są nie do zaakceptowania przez właściciela psa i jego otoczenie. W szkoleniu pozytywnym postępujemy w myśl zasady mówiącej, że zachowania opłacalne (nagradzane) są powielane i utrwalane, a zachowania nieopłacalne (ignorowane) zanikają.

Na czym polega pozytywne szkolenie psa ...

Czytaj więcej: Psy - szkolenie pozytywne